Співзвучність поезії Франка з народнопісенною творчістю твір

Співзвучність поезії. Травневий тихий вечір у моєму селі. Спалахнули ясні зорі, серед них гордо пишається золотий місяць. Повітря чисте, свіже. Стою і милуюсь садом, котрий вкритий білим серпанком. Здалека долинула задушевна пісня. Заслухалась.

Ой ти, дівчино, з горіха зерня,

Чом твоє серденько — колюче терня?

Та це ж поезія із збірки “Зів’яле листя” Івана Франка, який знав багато народних пісень. Збірка є чудовим зразком того, як поет, користуючись національною пісенною формою тво­ру, підносить проблеми загальнолюдського значення. У вірші “Ой ти, дівчино, з горіха зерня” Франко скористався ритмі­кою поширеної в народі пісні “Ой ти, дівчино, горда та пиш­на”. Автор використовує епітети й порівняння, що йдуть від народної пісні. Дівчина порівнюється з ясною зорею, горіхо­вим зерням. Очі коханої кращі від сонця, адже вони запаяй- ють коханому серце пожаром, будять у нього незгасиме по­чуття любові. Поет вживає пестливі слова такі, як: “устонька, серденько”. Я захоплююсь тим, як Франко вміє передати гли­бину почуттів людини, її душевні болі. Більшість віршів “дру­гого жмутку” пов’язані з народною піснею.

У народних українських піснях червона калина — це символ ніжної і вродливої дівчини. А явір, дуб — гарного парубка, хоча у вірші “Червона калино, чого в лузі гнешся?” образ дуба виступає як символ ворожої сили.

Червона калино, чого в лузі гнешся?

Чого в лузі гнешся?

Чи світла не любиш, до сонця не пнешся?

До сонця не пнешся?

Тут Іван Франко скористався пісенними засобами, цебто повторенням зворотів. Поезія має алегоричний зміст, бо й між людьми груба сила нівечить людську красу, закриваю­чи дорогу до повноцінного життя.

Мені було боляче читати про страждання героя через нерозділене кохання у поезії “Чого являєшся мені у сні?” В епітетах та порівняннях (немов криниці дно студене, мов зарево червоне, дива золотого) передано чарівність образу коханої і її стриманість у ставленні до ліричного героя.

А ось у вірші “Розвивайся ти, високий дубе” дуб виступає як паралель до образу народу, символізуючи могутні народні сили, що сковані путами неволі.

Розпадуться пута віковії,

Тяжкії кайдани,

Непобіджена злими ворогами Україна встане.

Використавши традиційні народнопісенні форми, Фран­ко створив веснянки, які наповнив прагненням народу до визволення:

Сійте в головах думи вольнії,

В серцях жадобу братолюбія,

В грудях сміливість до великого

Бою за добро, щастя й волю всіх!

У фольклорі образ сіяча-хлібороба виступає як втілення працьовитості, душевного благородства, безкорисливої лю­бові до людей. Сіяч-хлібороб у Франка — це борець за щас­тя народу.

“Веснянки” Каменяра давали натхнення багатьом ук­раїнським письменникам і композиторам.

Для нас, молоді, вірші Івана Франка мають виховне і пізна­вальне значення, тому що, читаючи їх, ми знайомимося з історією та традиціями наших предків.